Profil

Profil Madrasah Tsanawiyah Al-Muayyad III Tegowanu-Grobogan
1. Sejarah

Silabus dan RPP MTs Al-muayyad III

Silabus & RPP
silahkan unduh bagi yang minat...


No.
Mata Pelajaran
Kelas
7
8
9
1.
B. Indoneia
Unduh
Unduh
Unduh
2.
B. Inggris
Unduh
Unduh
Unduh
3.
Matematika
Unduh
Unduh
Unduh
4.
IPA
Unduh
Unduh
Unduh
5.
IPS
Unduh
Unduh
Unduh
6.
PKN
Unduh
Unduh
Unduh
7.
Qur’an Hadits
Unduh
Unduh
Unduh
8.
Aqidah Akhlak
Unduh
Unduh
Unduh
9.
Fiqih
Unduh
Unduh
Unduh
10.
SKI
Unduh
Unduh
Unduh
11.
B. Arab
Unduh
Unduh
Unduh
12.
TIK
Unduh
Unduh
13.
Ke-NU-an
Unduh
Unduh
Unduh
14.
B. Jawa
Unduh
Unduh
Unduh
15.
Penjaskes
Unduh
Unduh
Unduh
16.
Seni Budaya
Unduh
Unduh
Unduh
17.
Nahwu
Unduh
Unduh
Unduh
18.
Shorof
Unduh
Unduh
Unduh
19.
BTA/Tauhid
Unduh
Unduh
Unduh